March 19, 2018

แหล่งเนื้อหาสาระเกี่ยวกับรถยนต์โดยเฉพาะ

 

 

ผู้ที่ชื่นชอบบิ๊กไบค์ ต้องอ่านครับสำหรับบทความนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ สั่งตรวจเข้ม บิ๊กไบค์ ต้องติดป้ายทะเบียนให้เห็นชัดเจนทุกคัน หากพบไม่ปฏิบัติตาม จับปรับหนักทันที และหากพบวิ่งเลนขวาสุด ถูกปรับ 400-1,000 บาท สื่อเนื่องมากจากในปัจจุบัน มีประชาชนหันมาขับขี่รถบิ๊กไบค์เป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่มักจะไม่ติดป้ายทะเบียน และจากการตรวจสอบและจับกุมผู้กระทำผิดกฏหมายจราจรมากกว่าร้อยละ 30 ของผู้กระทำผิด จะไม่ติดป้ายทะเบียน และบางคันมีการปิดบังป้ายทะเบียน และกฏหมายข้อบังคับมีอยู่ 3 ข้อหลักๆ ในการขี่จะต้องชิดขอบทางด้านซ้ายเสมอการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ติดแผ่นป้ายทะเบียนชัดเจนสามารถมองเห็นได้  จะต้องไม่มีเสียงดังเกิน 95 เดซิเบล ตามกฎหมายจราจร พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522  หากตรวจพบรถเหล่านี้วิ่งเลนขวาสุดหรือวิ่งในช่องทางด่วน เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการจับปรับตามที่กฎหมายกำหนด โดยปรับเป็นเงิน 400-1,000 บาท ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ชำระภาษี ให้ปรับ 2,000 บาท ในทันที

ข่าว