March 19, 2018

แหล่งเนื้อหาสาระเกี่ยวกับรถยนต์โดยเฉพาะ

 

 

 

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ใช้รถมาสด้า เพราะประเทสไทยเราได้เป็นศูนย์กลางกระจายอะไหล่รถมาสด้า ซึ่งจะส่งผลให้ท่านที่ใช้รถของค่ายนี้สามารถหาอะไหล่ได้ง่ายๆ มาสด้า เสริมยุทธศาสตร์สร้างความแข็งแกร่งให้แบรนด์ ดันประเทศไทยขึ้นเป็นศูนย์กลางกระจายอะไหล่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน และส่งออกไปทั่วโลก มาสด้าได้เริ่มลงทุนครั้งแรกในประเทศไทย ก็เมื่อประมาณปี พ.ศ.2538  ในการเข้ามาตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างฟอร์ดภายใต้ชื่อ ออโต้อัลลายแอนซ์ ผลิตกระบะและรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในประเทศไทย เพื่อจัดส่งจำหน่ายไปทั่วโลก แต่ในปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่น ได้มองเห็นความสำคัญ ของภาคการพนันของแรงงานไทย จึงได้ร่วมลงทุนและเข้ามาเปิดตัวให้ประเทศของเราเป็นศูนย์ของผู้จำหน่ายอะไหล่ในเอเซียและทั่วโลกต่อไป

ข่าว