March 19, 2018

แหล่งเนื้อหาสาระเกี่ยวกับรถยนต์โดยเฉพาะ

 

ความฝันของมนุษย์เราที่อยากจะบินเหมือนนกในอดีต ตอนนี้ได้เปลี่ยนไปและเป็นไปอย่างไม่หน้าเชื่อ เพราะถึงเราจะไม่สามารถบินได้ แต่เราก็สามารถสร้างเครื่องบินและสามารถบินได้เช่นกัน และตอนนี้และอนาคตคนเราก็ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้น เมือ่เราพยายาม จะสร้างรถให้บินได้ และแล้วก็มีคนสร้างขึ้นแล้วแต่ยังคงทำตามความฝันไม่ได้ แต่ก็ยังไม่ห่างไกลความจริงมากเท่าไร เพราะสามารถสร้างรถบินได้แต่ยังคงอีกไกลกว่าจะสำเร็จ เมือ่ แอโรโมบิล  ผู้พัฒนายานยนต์บินได้สัญชาติสโลวาเกีย ประกาศว่า จะผลิตรถยนต์บินได้ Aeromobil 3.0  และพร้อมส่งถึงมือลูกค้าภายในปี 2017 ระสบความล้มเหลวในการทดสอบบิน ใกล้สนามบินในเมืองไนตรา และมีรายงานว่าการทดสอบรถยนต์บินครั้งนี้ ผู้ทดสอบ บังคับโดย สเตฟาน ไคล์น   โชคดีที่เจ้าตัวดีดตัวออกทันด้วยร่มชูชีพ ก่อนถูกนำส่งโรงพยาบาล พบว่าได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย แต่ทางบริษัทก็ยังคงจะพัฒนาต่อไปเพื่อจะได้สร้างรถให้บินได้

 

ข่าว